TJÄNSTER

PERSONLIG REHAB | KURSER | FÖRELÄSNING

Personlig session

En enskild session utgår från dig och dina behov. Vi går igenom dina besvär och bygger upp ett övningsprogram därefter. Passar dig som vill ha individanpassad träning. Sker online via Zoom.

Onlinekurser

Jag håller onlinekurser för kvinnor som är överspända i bäckenet. Kurserna hjälper dig att minska spändhet och smärta i bäckenet.

FÖRELÄSNING

Jag föreläser för vårdpersonal på till exempel kvinnokliniker, vulvamottagningar och barnmorskeprogrammet.