TJÄNSTER

PERSONLIG REHAB | KURSER | WORKSHOP

Personlig rehab

En enskild session utgår från dig och dina behov. Vi går igenom dina besvär och bygger upp ett övningsprogram därefter. Passar dig som vill ha individanpassad träning. Sker just nu online via Zoom.

Kurser

Personlig träning i liten grupp med max 6 deltagare. Den här kursen riktar sig till dig som vill få individanpassad träning ihop med andra som har liknande problem som du.

Workshop

Workshopen "Det bortglömda bäckenet" hålls runt om i Sverige. Den riktar sig till  kvinnor med förlossningsskador, andra underlivsproblem eller till dig som vill lära dig mer om ditt bäcken.