Bäckenbotten

helt-underliv

Yoga lindrar långvarig bäckensmärta

Författarna till ”Effects of Yoga on Quality of Life and Pain in Women with Chronic Pelvic Pain: Systematic Review and Meta-Analisys” har gjort den första systematiska översikten över yogans effekt vid långvarig bäckensmärta. De hittade tre studier som har undersökt hur yogabehandling påverkat kvinnor med långvarig bäckensmärta. I alla tre studier fick deltagarna gå på yogaklasser, ledda av en yogalärare, under 6-8 veckor. Alla studier visade på betydande förbättringar i smärta och livskvalité hos deltagarna som utövade yoga jämfört med kontrollgrupper som inte fick yoga som behandlingsmetod.